Chủ Đầu Tư BIM Group

 Ban Lãnh Đạo:

Chủ tịch HĐQT: Đoàn Quốc Việt

Tổng Giám Đốc: Đoàn Quốc Việt

 Mã số thuế: 5700103433

 Mã chứng khoán: BIMGROUP

 Trụ sở chính: Tầng 1 Tòa nhà Green Bay, Hoàng Quốc Việt, Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

 Tel: 0203-3847043

 Fax: 0203-3844498

 Email: tungdd@bimvietnam.com

 Web: https://bimgroup.com

 Năm thành lập: 1994

 Phân tích về CĐT BIMGroup

 Tin tức về CĐT BIMGroup

 Review các dự án tiêu biểu

 Tiến độ các dự án của BIMGroup