Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh► Ban Lãnh Đạo:Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Đình...