Chủ Đầu Tư Hà Đô Group
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Đô► Ban Lãnh Đạo:Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Trọng...