Chủ Đầu Tư FLC Group
Công Ty Cổ Phần FLC (FLC Group)► Ban Lãnh Đạo:Chủ tịch HĐQT: Trịnh Văn QuyếtTổng Giám...