150 triệu đồng/m2, shophouse Him Lam Vạn Phúc “có thơm”?

Viết bởi Pq Thái vào