Chính sách quản lý bất động sản — Dự án sân bay Long Thành

Chấm dứt 2 dự án chậm tiến độ tại Bắc Vân Phong (Khánh Hoà)

Viết bởi Pq Thái vào
Chấm dứt 2 dự án chậm tiến độ tại Bắc Vân Phong (Khánh Hoà)

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong vừa gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo về việc làm thủ tục chấm dứt hoạt động 2 dự án chậm tiến độ theo quy định của Luật Đầu tư.

Xem Thêm →